Rad br 1 iz serijala “Svetlosne linije”

900,00
Andrey Kolosov: Rad br 1 iz serijala “Svetlosne linije”; 100x100 sm; platno, akrilna boja; 2021; Beograd, Serbia

Slike iz ovog ciklusa su namenjene onima koji bi, nakon dana ispunjenog raznoraznim emocijama, da se prepuste toplini i miru polaganog strujanja svetlosti.

“Svetlosne linije” su serijal koji obuhvata apstraktne radove umetnika Andreja Kolosova koji odražavaju njegov doživljaj pojava svetlosti u svetu.
Andrej voli da posmatra svetlost i njeno kretanje. Svetlost stvara optičke varke i menja vizuelnu strukturu reljefa. Svetlost poseduje izuzetnu moć, ali se uvek ispoljava kroz mir i jedva primetno kretanje.
Andrej je još 2010. počeo da oslikava svetlost kroz skice i fotografije. Godine 2020. izradio je platna na osnovu građe prikupljene kroz godine.